Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата

Посолство на Република България в Руската Федерация
Консултвото на България в Руската федерация
ЦЕНТЪР НА ПРОМИШЛЕНОСТТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МОСКВА
Посолство на Руската федерация в Република България
Консулство на Руската федерация Република България
Търговско представителство на Руската Федерация в Република България

 • Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата

  Поместената информация в този сайт е предназначена да подпомогне дейността на българските и руските фирми в областта на предприемачеството. Тя съдържа:

  • Информация за целите и задачите на БРТПП, за структурата и ръководството на БРТПП, кои са членове на БРТПП , условия за членство в нея и др.
  • Делова информация – предложения за търсени и предлагани стоки от Русия, предложения за инвестиции, предстоящи срещи, изложби и др.
  • Информация за това, как предлаганите от Вас изделия могат да стигнат до руския пазар чрез сайтовете на РТПП и ЦПРБ в Москва.
  • Услугите, които можете да получите от БРТПП на територията на България и Русия, като регистрация на фирми и представителства в двете страни, издаване на визи, информация за митническите режими, откриване на банкови сметки, персонална регистрация на сътрудниците на фирмите и др.
  • Адресите, телефоните, e-mail адресите и сайтовете на българските държавни органи в Русия и на руските държавни органи в България.


 • Региони на Руската Федерация

  В тази част на сайта ще намерите подробна информация за регионите на Руската Федерация с който БРТПП има подписани Споразумения за съвместна дейност. Ще може да узнаете колко е територията и населението на региона, каква промишленост и селско стопанство има, какви и колко инвестиции се правят, какви са културните традиции и др. Особен интерес представляват разделите за "Външно-икономическа дейност" в които се посочва не само общия обем на вноса и износа, но се дават и конкретните стоки и страни, които са обект на външно-търговската дейност.

  Продължи


  • ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРО-РУСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ВЪВ ВРЪЗКА С ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ ПРЕЗ 2016

  Като неправителствена организация, работеща за развитие на търговско-икономическите отношения между Република България и Руската Федерация, Сдружение „Българо – Руска търговско-промишлена палата“ изразява сериозното безпокойство на своите членове във връзка с негативната правителствена позиция по отношение на Русия, изразена в Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016г. и непремерено дискутирана в общественото пространство. Напомняме, че българо-руските търговско-икономически отношения заемат традиционно важно място във външноикономическите отношения на България със света, независимо от различните конюнктурни промени и тенденции, преобладавали през последните 25 години... Прозоваваме правителството да форимра автентична позиция, отразяваща националните интереси на България и българския бизнес.

  Продължи