Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата

Контролен Съвет на БРТПП

АНГЕЛ ТОНЕВ

АНГЕЛ ТОНЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА КС НА БРТПП
Изпълнителен директор
„Витамина – ЕС” АД
Тел.: +359 2 9631650
Факс: +359 2 9631685
ДИАНА ГЕРГОВА

ДИАНА ГЕРГОВА

ЧЛЕН НА КС НА БРТПП
Собственик и управляващ директор
„Диана-БГ Козметика“ ЕООД
Тел./Факс: +359 64 927625
ДИМИТРИНКА ДЛЪГНЕКОВА

ДИМИТРИНКА ДЛЪГНЕКОВА

ЧЛЕН НА КС НА БРТПП
Главен счетоводител
„Ей Ти Кампани“ ЕАД
Тел.: +359 2 9631650
Факс: +359 2 9631685