Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата

Обществен съвет на БРТПП

МАРИН БЕЛОЕВ

МАРИН БЕЛОЕВ

Председател на Обществения съвета на БРТПП, Президент на „КЗУ Холдинг Груп“ , тел./факс: +359 2 962 60 97