Централен офис на представителството на БРТПП в РФ

113570, Москва
ул. "Красного Маяка", дом 17

тел./факс: +495/ 726-52-95

мобилен телефон: + 903 726 23 21

e-mail: mpbrtpp@rambler.ru

Предлагаме на Вашето внимание услугите, с които може да Ви бъде полезно
Представителството на Българо-Руската търговско-промишлена палата в Москва:

1. Регистрация на български фирми и представителства в Руската Федерация.
2. Акредитация чрез Търговско-промишлената палата на Руската Федерация.
3. Включване в регистъра на Държавната регистрационна палата при Министерство на правосъдието и правната интеграция на Руската Федерация.
4. Включване в градския регистър на Московската регистрационна палата.
5. Картотекиране в:
  • Инспекцията по МНС;
  • Пенсионния фонд на РФ;
  • Фонда на задължителното медицинско застраховане;
  • Комитета по труда и социалната заетост;
  • Фонда на социалното застраховане;
  • Държавния статистически комитет на РФ.
6. Откриване на валутни и други сметки.
7. Съдействие за извършване на одиторски проверки на фирми.
8. Ликвидация на предприятия с различна форма на собственост.
9. Представяне интересите на предприятията пред Арбитражния съд.
10. Регистрация на търговски знаци и стокови марки.
11. Регистрация на моторни превозни средства (МПС).
12. Защита на собствеността на промишлените обекти и авторските им права.
13. Регистрация на местата на произход на стоките.
14. Персонална акредитация на чуждестранните сътрудници, работещи в чуждестранните представителства на съответната фирма.
15. Визово обслужване на сътрудниците на чуждестранните фирми, а също така и на членовете на техните семейства.