Делова информация

Информацията в този раздел се обновява периодично. По конкретни въпроси, свързани с поместените съобщения, може да се свържете
За повече информация по тези въпроси можете да позвъните на:
тел./факс 02 963 33 48
или да пишете на e-mail: secretary@brcci.net