Членове

Членове на БРТПП са български и руски юридически и физически лица в областта на материалното производство, услугите и духовната сфера.

Изтеглете заявление за членство в БРТПП тук

Заявление за членство


Списъка на членовете на БРТПП можете да изтеглите тук.

Списък на членовете на БРТПП