Изложение " ИНЛЕГМАШ"

2016-12-13 14:07:00

Изложение " ИНЛЕГМАШ" ще се проведе между 20 и 22 Февруари 2017 г. , в гр. Москва, под Патронажа на Търговско-Промишлената Палата на Русия в „ЕКСПОЦЕНТЪРА“." ИНЛЕГМАШ" е специализирано изложение за оборудване на всички етапи на текстилното производство от обработката и получаване на влакна до пакетиране на готовата продукция.
За повече информация може да се обръщате в офиса на БРТПП на тел./факс: 02/963 33 48.