С П И С Ъ К
и сайтове на регионалните палати на Руската Федерация с които БРТПП има подписани Споразумения за съвместна дейност

 1. Брянска ТПП – www.bryansk.cci.ru
 2. Волгоградска ТПП – www.volgogradcci.ru
 3. Вологодска ТПП – www.vologdatpp.ru
 4. Воронежска ТПП – www.tppvo.ru
 5. Източно-Сибирска ТПП – www.ccies.ru
 6. Калужска ТПП – www.tppkaluga.ru
 7. Краснодарски край ТПП – www.tppkuban.ru
 8. Курска ТПП – www.kursk.tpprf.ru
 9. Липецка ТПП – www.lcci.lipetsk.ru
 10. Люберецки район на Московска област ТПП – www.ltpp.ru
 11. Московска ТПП – www.moscow.tpprf.ru
 12. Новосибирска ТПП – www.ntpp.ru
 13. Омска ТПП – www.omsktpp.ru
 14. Оренбургска ТПП – www.orenburg-cci.ru
 15. ТПП на Република Башкортостан – www.tpprb.ru
 16. ТПП на Република Татарстан – www.tpprt.ru
 17. ТПП на гр. Тверь – www.тверскаятпп.рф
 18. ТПП на гр. Толиати – www.ccitogliatti.ru
 19. ТПП на гр. Сочи – www.tppsochi.ru
 20. Ростовска ТПП – www.tppro.ru
 21. Самарска ТПП – www.tppsamara.ru
 22. Тамбовска областна ТПП – www.totpp.ru
 23. Тулска ТПП – www.ccitula.ru
 24. Тюменска ТПП – www.tpp-to.ru
 25. Уралска ТПП – www.uralcci.com
 26. Череповецка ТПП – www.tpp-cherepovets.ru
 27. Ярославска ТПП – www.yartpp.ru