Услуги, извършвани от Консултанското бюро към БРТПП:

1. Презентация на български фирми – членове на БРТПП:

2. Регистрация и акредитация на български фирми и представителства на територията на Руската Федерация.

3. Регистрация и акредитация на руски фирми в Република България (ЕООД, ООД, АД).

4. Информация за митническия режим в Русия, законови и нормативни актове във всички области.

5. Адреси и контакти с териториалните палати на Руската Федерация.

6. Издаване на покани за визи :

- за български граждани ;

- за руски граждани.

7. Софтуерни услуги :

- изготвяне на web-страница ;

- презентация на фирми в български сайтове ;

- съдействие за публикуване на техни оферти в български Интернет-сайтове ;

- запазване име на сайт за период от 2 (две) години;

- запазване на web-пространство (10МВ) за период от 1 (една) година и 5 (пет) собствени пощенски кутии.

7. Правна и консултанска дейност при закупуване на недвижими имоти на територията на Република България и Руската Федерация.