Търговско представителство на Руската Федерация в Република България

Адрес: 1113 гр. София, ул. "Фр. Жолио Кюри" № 23
Телефон: 02 963 08 88
Факс: 02 963 04 28
Е-mail: rutorg@spnet.net
Представител: Илингин Игорь Константинович
Сайт: http://www.bgr.ved.gov.ru/