Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата

Посолство на Република България в Руската Федерация
Консултвото на България в Руската федерация
ЦЕНТЪР НА ПРОМИШЛЕНОСТТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МОСКВА
Посолство на Руската федерация в Република България
Консулство на Руската федерация Република България
Търговско представителство на Руската Федерация в Република България

Моля въведете е-мейл адреса на Вашият профил. На него ще Ви изпратим код за смяна на паролата. След като получите кодът за смяна на паролата, ще можете да изберете нова парола за Вашия профил.


 • Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата

  Поместената информация в този сайт е предназначена да подпомогне дейността на българските и руските фирми в областта на предприемачеството. Тя съдържа:

  • Информация за целите и задачите на БРТПП, за структурата и ръководството на БРТПП, кои са членове на БРТПП , условия за членство в нея и др.
  • Делова информация – предложения за търсени и предлагани стоки от Русия, предложения за инвестиции, предстоящи срещи, изложби и др.
  • Информация за това, как предлаганите от Вас изделия могат да стигнат до руския пазар чрез сайтовете на РТПП и ЦПРБ в Москва.
  • Услугите, които можете да получите от БРТПП на територията на България и Русия, като регистрация на фирми и представителства в двете страни, издаване на визи, информация за митническите режими, откриване на банкови сметки, персонална регистрация на сътрудниците на фирмите и др.
  • Адресите, телефоните, e-mail адресите и сайтовете на българските държавни органи в Русия и на руските държавни органи в България.


 • Региони на Руската Федерация

  В тази част на сайта ще намерите подробна информация за регионите на Руската Федерация с който БРТПП има подписани Споразумения за съвместна дейност. Ще може да узнаете колко е територията и населението на региона, каква промишленост и селско стопанство има, какви и колко инвестиции се правят, какви са културните традиции и др. Особен интерес представляват разделите за "Външно-икономическа дейност" в които се посочва не само общия обем на вноса и износа, но се дават и конкретните стоки и страни, които са обект на външно-търговската дейност.

  Продължи


  • ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРО-РУСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ВЪВ ВРЪЗКА С ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ ПРЕЗ 2016

  Като неправителствена организация, работеща за развитие на търговско-икономическите отношения между Република България и Руската Федерация, Сдружение „Българо – Руска търговско-промишлена палата“ изразява сериозното безпокойство на своите членове във връзка с негативната правителствена позиция по отношение на Русия, изразена в Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016г. и непремерено дискутирана в общественото пространство. Напомняме, че българо-руските търговско-икономически отношения заемат традиционно важно място във външноикономическите отношения на България със света, независимо от различните конюнктурни промени и тенденции, преобладавали през последните 25 години... Прозоваваме правителството да форимра автентична позиция, отразяваща националните интереси на България и българския бизнес.

  Продължи