Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата

 

В Международния медиен пресцентър на "Русия днес" e проведен интерактивен маратон, по време на който са обсъдени резултатите от президентските избори в Русия, проведени на 18 март 2018г. 

За готовността на бизнеса да направи скок напред и за обучението на професионалисти е говорил Президентът на ТПП РФ Сергей Катирин, който участва в маратона.

Очакванията на бизнеса към новия президентски мандат са големи, каза Сергей Катирин. Тези очаквания се отнасят, наред с другото, до надзорните и надзорни дейности, дисконтовия процент, лицензионната дейност, фискалната тежест, т.е. данъчни и неданъчни плащания ...

Според Сергей Катирин миналата година бизнес общността и правителството са се споразумяли върху какво да работят заедно, как да решат задачите, пред които са изправени, и бизнесът е оценил тази договореност като е участвал в изборите. В Русия днес има около 6,1 милиона икономически субекта, като само в малкия бизнес са 19 милиона души. Повечето от тях са подкрепили кандидатурата на Владимир Путин за поста президент на страната. Това е впечатляващ резултат. Какво предстои в перспектива? Поставени са много амбициозни цели, и не само в икономиката. Бизнесът споделя тези цели и със сигурност ще работи за постигането им.

Сергей Катирин е убеден, че предприемаческата общност е готова да направи скок напред. Да, днес в Русия няма достатъчно професионалисти и това е актуален проблем за страната. Но недостиг на истински професионалисти има навсякъде, а не само в Русия. Те трябва да бъдат отглеждани. Например, ТПП РФ, отбелязвайки стогодишнината на института на търговските камари в Русия, честван през октомври миналата година, стартира специална програма за младежта "Сто бизнес надежди" (цел на програмата е развитието на младежкото предприемачество, формиране на умения на студентите, които ще са необходими на пазара на труда). Програмата включва студенти, много от които не са от Москва. Те буквално фонтанират бизнес идеи. Абсолютно ясно е, че това е поколение, готово да поеме отговорност за своята работа, и те задължително ще бъдат професионалисти, каза Сергей Катирин.

В интерактивния маратон участваха членове на Съвета на федерациите и депутати от Държавната дума, държавни и политически фигури, политолози, културни и научни фигури, известни спортисти.

 

Текст: Прес-служба на ТПП РФ, А.Бондарь, http://tpprf.ru/ru/ 
Фото: Д.Подрезов
Превод: БРТПП

 БРТПП се радва да приветства  трима нови членове, приети в Сдружението на заседание на Управителния съвет на 24 януари 2018г.

Базираното в София сдружение „Сардинска обществена и културна асоциация – Сaрдика“ (Associazione Sociale e Culturale Sarda “Sardica”) е един от европейските клубове,  промотиращи културата и фолклора на италианската автономна област  Сардиния по света и съдействащи за развитието на туризма.

 

 

Фирма  „ДТК Електроникс“ ООД , създадена през 1996 г. в гр. София, е специализирана основно в разработки, производство и сервиз на усилватели и компоненти за CATV мрежи. Изделията на DTK Electronics Ltd са предпочитани от водещите кабелни оператори в България.

 

Компанията  „Помона плод“ ООД , учредена в началото на 2017 година, предлага висококачествени пресни, замразени и сушени  плодове и зеленчуци както на българския, така и на европейските пазари.

БРТПП придава висок приоритет  на  дейностите по привличане на нови членове на Сдружението .  Към началото на 2018г. БРТПП има над  155 члена, представляващи  широк  спектър от  икономически дейности и поддържащи научни изследвания в областите машиностроене, електронна техника,  туризъм и недвижимост, транспорт и спедиция,  архитектура и строителство, лека промишленост – мебел , текстил и козметика, винопроизводство и селскостопанска продукция, инвестиционна и търговска дейност, банково и застрахователно дело, юридически и счетоводни услуги. 

Руската Търговско-промишлената палата (ТПП) , която оказва съдействие при оформянето на многократни работни визи на служители и членове на семействата на служители на акредитирани клонове / представителства на чуждестранни юридически лица,   съобщава за нови срокове за внасяне на документи за издаване и удължаване на срока на  работни визи. 

От началото на 2018г., Руската ТПП изисква внасянето на документи за удължаване срока на работни визи не по-късно от 30 календарни дни преди края на срока на действие на визата, или дори по-рано с отчитане на  новогодишните и майските празници. 

Промените са наложени от влязъл в сила Административен регламент на руското Министерство на вътрешните работи относно предоставянето на държавната услуга по оформяне, издаване, удължаване срока на действие и възстановяването на визи за чужди граждани и лица без гражданство, утвърден със заповед  № 859  на МВР на Русия  от 16.11.2017г.

Подробна информация за процедурата оформяне на многократни работни визи може да бъде намерена на официалния сайт на ТПП на РФ, следвайки линк:    https://uslugi.tpprf.ru/ru/services/32607/