Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата

Руски фирми предлагат

Руски фирми предлагат
Фирмата притежава технологията и произвежда електрически модификатор , влияещ на молекулярно ниво върху бензина и дизеловото гориво и резултиращ в намаляване на