Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата

Изложби в Русия

Изложби в Русия
От 7 до 10 юни 2018г. - "Курски Коренски панаир - 2018" и VII Средноруски икономически форум.