Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата

Шивашка промишленост и текстил