Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата

Финансови, счетоводни, одиторски услуги

„АММС-счетоводен пазар - Мастър сервиз” ЕООД е компания за счетоводни услуги, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, независим финансов одит, данъчни консултации, правни и консултантски услуги.
Глобъл Одит Сървисез ООД е международна организация, осигуряваща всеобхватно разнообразие от професионални одиторски, счетоводни, консултантски, финансови и данъчни услуги на фирми, финансови институции и правителствени организации.