Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата

Банково и застрахователно дело

Застрахователна и презастрахователна дейност
Интернешънъл Асет Банк АД е универсална търговска банка, с пълен лиценз Б-20, издаден от Българска народна банка за извършване на банкова дейност на територията на страната и чужбина и с над 25 успешни години опит на българския пазар.