Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата

Разработка и продажба на софтуерни продукти