Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата

Институти и организации

АГРОБИОИНСТИТУТ (АБИ) е създаден през 2000 г., като правоприемник на Централна лаборатория по молекулярна генетика и генетична биотехнология към Селскостопанска Академия . Основната задача на АБИ е да провежда фундаментални изследвания в областта на клетъчната, функционалната и молекулярната генетика с цел решаване на проблеми с практическа насоченост.