Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата

Физически лица

Международен транспорт - спедиция
Електронна техника
Член на БРТПП.
Инвестиционни проекти, полиграфия, печатна дейност
Aдвокатски и данъчни услуги