Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата

Промишленост, машиностроене