Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата

Туризъм и недвижимост

Компания с основен предмет на дейност балнеолечение, туризъм, недвижими имоти, транспорт и спедиция.