Управителен Съвет на БРТПП

ГЕОРГИ МИНЧЕВ

ГЕОРГИ МИНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА УС НА БРТПП
Управител
„Транс Балкани” ООД
Тел./Факс:+359 2 9581811,
+359 2 9582424

РУМЕН ГЕОРГИЕВ

РУМЕН ГЕОРГИЕВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА УС НА БРТПП
Председател на СД
ФК „Логос-ТМ“ АД
Тел.: +359 2 9533306
СТОЯН БРАДИНОВ

СТОЯН БРАДИНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА УС НА БРТПП
Управляващ съдружник
„Интер Про Инженеринг” ООД
Тел.: +359 2 4822000
АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ

ЧЛЕН НА УС НА БРТПП
Почетен представител
на ТПП на РФ в България
Тел.: +359 2 9633348

АТАНАС ГЕОРГИЕВ

АТАНАС ГЕОРГИЕВ

ЧЛЕН НА УС НА БРТПП
Търговски директор
„Роза Импекс” ООД
Тел.: +359 32 655355
Факс: +359 32 655333
+359 310 42332/112

ГАЛИН ГЕОРГИЕВ

ГАЛИН ГЕОРГИЕВ

ЧЛЕН НА УС НА БРТПП
Управител
ТА „Солвекс” ЕООД
Тел.: +359 9358033
Факс: +359 9813692

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

ЧЛЕН НА УС НА БРТПП
Председател на СД
„Холдингова компания „Макслевел“ АД
ЙОРДАН ВЯТРОВ

ЙОРДАН ВЯТРОВ

ЧЛЕН НА УС НА БРТПП
Управител
„Булгарконсерв Рупите“ ООД
Тел./факс: +359 2 9520376
+359 2 9526656
+7 495 7273223
ЙОРДАН КОСТАДИНОВ

ЙОРДАН КОСТАДИНОВ

ЧЛЕН НА УС НА БРТПП
Председател на Съвета на акционерите
„Загрей” АД
Тел./Факс: +359 2 8089115
КАМЕН ПЕШОВ

КАМЕН ПЕШОВ

ЧЛЕН НА УС НА БРТПП
Председател на Надзорния съвет
„Главболгарстрой Холдинг” АД
Тел.: +359 2 9151720
Факс: +359 2 9571078
МИХАИЛ КРЪСТЕВ

МИХАИЛ КРЪСТЕВ

ЧЛЕН НА УС НА БРТПП
Управител
„Метатрон МТ“ ООД
Тел.: +359 887 449999
РУМЕН ПАВЛОВ

РУМЕН ПАВЛОВ

ЧЛЕН НА УС НА БРТПП
Главен експерт
Министерство на земеделието и храните
Тел.: +359 2 8187273
СТОЯН ЩЪРБАКОВ

СТОЯН ЩЪРБАКОВ

ЧЛЕН НА УС НА БРТПП
Управител
„Тримпекс Юнион“ ООД
Тел.: +359 52 632173
Факс: +359 52 632172
ТЕОДОР ОСИКОВСКИ

ТЕОДОР ОСИКОВСКИ

ЧЛЕН НА УС НА БРТПП
Главен Изпълнителен директор
„Дитсманн Енергоремонт Холдинг“ АД
Тел.: +359 2 8133577
Факс: +359 2 8133506
ЯРОСЛАВ КОХАН

ЯРОСЛАВ КОХАН

ЧЛЕН НА УС НА БРТПП
Ръководител
Представителство на БРТПП
в Руската федерация
Тел.: +7 9037262321
Тел./Факс: +7 495 7265295

© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group