Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата

Управителен Съвет на БРТПП

ГЕОРГИ МИНЧЕВ

ГЕОРГИ МИНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА УС НА БРТПП
Управител
„Транс Балкани” ООД
Тел./Факс:+359 2 9581811,
+359 2 9582424

РУМЕН ГЕОРГИЕВ

РУМЕН ГЕОРГИЕВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА УС НА БРТПП
Председател на СД
ФК „Логос-ТМ“ АД
Тел.: +359 2 9533306
СТОЯН БРАДИНОВ

СТОЯН БРАДИНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА УС НА БРТПП
Управляващ съдружник
„Интер Про Инженеринг” ООД
Тел.: +359 2 4822000
АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ

ЧЛЕН НА УС НА БРТПП
Почетен представител
на ТПП на РФ в България
Тел.: +359 2 9633348

АТАНАС ГЕОРГИЕВ

АТАНАС ГЕОРГИЕВ

ЧЛЕН НА УС НА БРТПП
Търговски директор
„Роза Импекс” ООД
Тел.: +359 32 655355
Факс: +359 32 655333
+359 310 42332/112

ГАЛИН ГЕОРГИЕВ

ГАЛИН ГЕОРГИЕВ

ЧЛЕН НА УС НА БРТПП
Управител
ТА „Солвекс” ЕООД
Тел.: +359 9358033
Факс: +359 9813692

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

ЧЛЕН НА УС НА БРТПП
Председател на СД
„Холдингова компания „Макслевел“ АД
Тел.: +7 495 9823500
Факс: +7 495 9823501
ЙОРДАН ВЯТРОВ

ЙОРДАН ВЯТРОВ

ЧЛЕН НА УС НА БРТПП
Управител
„Булгарконсерв Рупите“ ООД
Тел./факс: +359 2 9520376
+359 2 9526656
+7 495 7273223
ЙОРДАН КОСТАДИНОВ

ЙОРДАН КОСТАДИНОВ

ЧЛЕН НА УС НА БРТПП
Председател на Съвета на акционерите
„Загрей” АД
Тел./Факс: +359 2 8089115
КАМЕН ПЕШОВ

КАМЕН ПЕШОВ

ЧЛЕН НА УС НА БРТПП
Председател на Надзорния съвет
„Главболгарстрой Холдинг” АД
Тел.: +359 2 9151720
Факс: +359 2 9571078
МИХАИЛ КРЪСТЕВ

МИХАИЛ КРЪСТЕВ

ЧЛЕН НА УС НА БРТПП
Управител
„Метатрон МТ“ ООД
Тел.: +359 887 449999
РУМЕН ПАВЛОВ

РУМЕН ПАВЛОВ

ЧЛЕН НА УС НА БРТПП
Главен експерт
Министерство на земеделието и храните
Тел.: +359 2 8187273
СТОЯН ЩЪРБАКОВ

СТОЯН ЩЪРБАКОВ

ЧЛЕН НА УС НА БРТПП
Управител
„Тримпекс Юнион“ ООД
Тел.: +359 52 632173
Факс: +359 52 632172
ТЕОДОР ОСИКОВСКИ

ТЕОДОР ОСИКОВСКИ

ЧЛЕН НА УС НА БРТПП
Главен Изпълнителен директор
„Дитсманн Енергоремонт Холдинг“ АД
Тел.: +359 2 8133577
Факс: +359 2 8133506
ЯРОСЛАВ КОХАН

ЯРОСЛАВ КОХАН

ЧЛЕН НА УС НА БРТПП
Ръководител
Представителство на БРТПП
в Руската федерация
Тел.: +7 9037262321
Тел./Факс: +7 495 7265295