Управителен Съвет на БРТПП

ГЕОРГИ МИНЧЕВ

ГЕОРГИ МИНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА УС НА БРТПП
Управител
„Транс Балкани” ООД
Тел./Факс:+359 2 9581811,
+359 2 9582424

ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ

ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА УС НА БРТПП
Член на Съвета на директорите
на Централна енергоремонтна база
+359 2 8105 454
СТОЯН БРАДИНОВ

СТОЯН БРАДИНОВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА УС НА БРТПП
Управляващ съдружник
„Интер Про Инженеринг” ООД
Тел.: +359 2 4822000
АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ

ЧЛЕН НА УС НА БРТПП
Почетен представител
на ТПП на РФ в България
Тел.: +359 2 9633348

ВАЛЕНТИН СЪЙКОВ

ВАЛЕНТИН СЪЙКОВ

ЧЛЕН НА УС НА БРТПП
Управител на ИА „Имоти“ ООД
Тел.: +359 2 851 0770

ГАЛИН ГЕОРГИЕВ

ГАЛИН ГЕОРГИЕВ

ЧЛЕН НА УС НА БРТПП
Управител
ТА „Солвекс” ЕООД
Тел.: +359 9358033
Факс: +359 9813692

ДИМИТЪР БЕЛЕЛИЕВ

ДИМИТЪР БЕЛЕЛИЕВ

ЧЛЕН НА УС НА БРТПП
Председател на СД
на Централна енергоремонтна база
+359 2 8105 454

ЙОРДАН ВЯТРОВ

ЙОРДАН ВЯТРОВ

ЧЛЕН НА УС НА БРТПП
Управител
„Булгарконсерв Рупите“ ООД
Тел./факс: +359 2 9520376
+359 2 9526656
+7 495 7273223
ЙОРДАН КОСТАДИНОВ

ЙОРДАН КОСТАДИНОВ

ЧЛЕН НА УС НА БРТПП
Председател на Съвета на акционерите
„Загрей” АД
Тел./Факс: +359 2 8089115
КАМЕН ПЕШОВ

КАМЕН ПЕШОВ

ЧЛЕН НА УС НА БРТПП
Председател на Надзорния съвет
„Главболгарстрой Холдинг” АД
Тел.: +359 2 9151720
Факс: +359 2 9571078
МИХАИЛ КРЪСТЕВ

МИХАИЛ КРЪСТЕВ

ЧЛЕН НА УС НА БРТПП
Управител
„Метатрон МТ“ ООД
Тел.: +359 887 449999
НАСКО МИХОВ

НАСКО МИХОВ

ЧЛЕН НА УС НА БРТПП

РУМЕН ГЕОРГИЕВ

РУМЕН ГЕОРГИЕВ

ЧЛЕН НА УС НА БРТПП
Председател на СД
ФК „Логос-ТМ“ АД
Тел.: +359 2 9533306

СТОЯН ЩЪРБАКОВ

СТОЯН ЩЪРБАКОВ

ЧЛЕН НА УС НА БРТПП
Управител
„Тримпекс Юнион“ ООД
Тел.: +359 52 632173
Факс: +359 52 632172
ЮЛИЯ ВАВИЛОВА

ЮЛИЯ ВАВИЛОВА

ЧЛЕН НА УС НА БРТПП
Почетен представител на
Пермската ТПП в България и Балканите
Тел.: +359 879 051 548

© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group