Контролен Съвет на БРТПП

АНГЕЛ ТОНЕВ

АНГЕЛ ТОНЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ
Изпълнителен директор
„Витамина – ЕС” АД
Тел.: +359 2 9631650
Факс: +359 2 9631685
ДИАНА ГЕРГОВА

ДИАНА ГЕРГОВА

ЧЛЕН
НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ
Собственик и управляващ директор
„Диана-БГ Козметика“ ЕООД
Тел: +359 64 927625
Факс: +359 64 927625
ИЛИЯ ИЛИЕВ

ИЛИЯ ИЛИЕВ

ЧЛЕН НА КС НА БРТПП
Управител на „Трансгео“ ЕООД
Тел.: +359 2 400 33 94
© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group