Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата

Обществен съвет на БРТПП

МАРИН БЕЛОЕВ

МАРИН БЕЛОЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
Президент
„КЗУ Холдинг Груп“
Тел./Факс: +359 2 962 60 97