Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата

Секретариат на БРТПП

ОГНЯН ПАЧЕВ

ОГНЯН ПАЧЕВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
Тел./Факс +359 2 963 33 48
Мобилен: +359 887 390 205

КРАСИМИРА ПИЩУХИНА

КРАСИМИРА ПИЩУХИНА

РЪКОВОДИТЕЛ
ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Тел./Факс +359 2 96 33 348
Мобилен: +359 886 289 548

ЕЛИСАВЕТА МАДАМЛИЕВА

ЕЛИСАВЕТА МАДАМЛИЕВА

СЕКРЕТАР
Тел./Факс +359 2 96 33 348
Мобилен: +359 887 38 7920