Работна среща в Министерството на икономиката

На 2 юли 2019 г. ръководството на БРТПП и  Дирекция „Външноикономическо сътрудничество“ на Министерството на икономиката проведоха работна среща. 

От страна на БРТПП в срещата участваха председателят на Управителния съвет Георги Минчев , главният секретар Огнян Пачев и представители на Секретариата. От страна на Министерството на икономиката в срещата взеха участие Директорът на Дирекция „Външноикономическо сътрудничество“ Димитрина Костадинова и  Николина Танева, Главен експерт.

На срещата бяха обсъдени актуалното състояние на стокообмена между България и Руската федерация, перспективите за по-нататъшна активизация на двустранния икономически обмен в контекста на благоприятното развитие на междудържавния диалог България - Русия и  подготовката на следващото заседание на Българо – руската междуправителствена комисия за икономическо и научно – техническо сътрудничество (МПК) , което ще се проведе през м. септември 2019г. в България.

Представителите на Министерството на икономиката наблегнаха на необходимостта БРТПП да бъде  наблюдател в работните групи на МПК и да участва с експертни предложения в процеса на формиране на актуален Дневен ред на МПК.

Бе обсъдена и  подготовката на Българо – руски бизнес форум, съпровождащ предстоящото заседание на МПК. Организацията на форума  от българска страна е възложена на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Представителите на Министерството на икономиката подчертаха, че разчитат  БРТПП като надежден  партньор на руския бизнес  да допринесе за успешното провеждане и  конкретните бизнес резултати на инициативата.

© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group