Българо – руската ТПП разширява партньорството си със Съвета по инвестиции към Българската ТПП

  На 1 август 2019 г.  Цветан Симеонов, председател на Българската търговско -промишлена палата (БТПП)  и Георги Минчев, председател на Управителния съвет на смесената Българо – руска търговско-промишлена палата (БРТПП) подписаха споразумение, предвиждащо  установяване на трайно партньорство и взаимноизгодно сътрудничество между Съвета по инвестиции към БТПП и Българо-руската ТПП, както и осъществяване на съвместни дейности в подкрепа на бизнеса и предприемачеството в България.

Конкретна цел на подписаното споразумение е да се привлече вниманието към специфични инструменти за финансиране на бизнеса в българо-руските отношения. Георги Минчев сподели, че се наблюдава липса на адекватно и точно познаване на съществуващите възможности за финансово обезпечаване на българо – руски търговски сделки и проекти. Той подчерта още, че подписаното споразумение е и в реализация на политиката на Българската ТПП смесените палати да комуникират в подходящ формат.

В срещата взеха участие Владимир Томов, председател на Съвета по инвестиции и Огнян Пачев, главен секретар на БРТПП.

Участниците в срещата обмениха информация относно развитието на работата на Съвета по инвестиции, предстоящи инициативи на БТПП, както и събития, подготвяни от Българо – руската ТПП. Бизнес посещения в Пермска област и Сибир се подготвят от смесената Българо – руска  палата. БТПП работи по задълбочаване на сътрудничеството си с ТПП на Якутия.

На срещата бе договорено провеждане на съвместно събитие на Съвета по инвестиции към БТПП и БРТПП през м. октомври 2019г. в София, за представяне на продуктите и услугите на базираната в Москва Международна банка за икономическо сътрудничество.

 

© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group