Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата

  • За контакти
    офис:
    1113, София, ул. "Никола Мирчев" 35
    Tелефон / факс:
    тел.: (+359) 2 963 33 48