Bulgarian-Russian Chamber of Commerce and Industry

Посолство на Република България в Руската Федерация
Консултвото на България в Руската Федерация
ЦЕНТЪР НА ПРОМИШЛЕНОСТТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МОСКВА
Посолство на Руската федерация в Република България
Консулство на Руската федерация Република България
Търговско представителство на Руската Федерация в Република България