Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата

Активната дейност на Българо-Руската търговско - промишлена палата по  съдействие за разширяване на търговско-икономическото и научно-техническото сътрудничество между стопанските организации на Република България и Руската Федерация получи в края на м. юни 2018г.  висока оценка.

  

Търговският представител  на Руската Федерация  Игор Илингин връчи на  Председателя на Управителния съвет на Палатата  Георги Минчев  благодарност "за голям принос към развитието и укрепването на руско-българските търговско - икономически отношения". 

БРТПП е създадена преди 30 години – през  м. септември 1988г., с основни учредители   Българската ТПП и Руската ТПП, в специфичната форма на смесена търговска камара -  първата в България. На 4 февруари  1993г. Сдружение „Българо-Руска търговско-промишлена палата“ е регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като неправителствена организация, работеща в полза на своите членове. Към момента БРТПП има близо 170 члена, представляващи  широк  спектър от  икономически дейности и поддържащи научни изследвания в областите машиностроене, електронна техника,  туризъм и недвижимост, транспорт и спедиция,  архитектура и строителство, лека промишленост – мебел , текстил и козметика, винопроизводство и селскостопанска продукция, инвестиционна и търговска дейност, банково и застрахователно дело, юридически и счетоводни услуги. 

БРТПП следи и подкрепя всички действия  на българските предприемачи, насочени към  увеличаване на стокообмена между двете държави.

Актуализираният Устав на Сдружението,  в сила от 27 юли 2017г.,  предвижда значително разширяване на обхвата на дейностите, осъществявани от БРТПП в полза на членовете на Палатата, такива като

  • популяризиране на дейността на членовете;
  • защита на интересите на членовете пред институции в страната и чужбина;
  • подпомагане търсенето на бизнес-партньорства в Руската Федерация и останалите страни от Евразийския икономически съюз;
  • привличане на експерти от страната и Русия за решаване на правни, данъчни, митнически, валутни, кредитни и други въпроси;
  • проучване и консултиране относно състоянието и насоките за развитие на конкурентните пазарни условия в страната и чужбина;
  • стопански дейности, способстващи за постигане целите на Сдружението.

 

 

На 19 юни 2018г. във Варна Председателят на БРТПП Георги Минчев се срещна с  предприемачи от град Перм, които бяха на поредно  посещение в България в периода от 17 до 23 юни 2018 г.  Делегацията от Перм  беше ръководена от Елена Миронова, заместник-председател на Пермската търговско-промишлена палата. 

На срещата е било подчертано, че България е най-удобната икономическа платформа в Европа за руския бизнес, не само заради най-ниските данъци и отсъствието на мита в рамките на ЕС, но и като потенциален център за бизнес комуникации с балканските страни. Българската бизнес общност, особено в рамките на търговските камари, има реално предимство по отношение на взаимодействието с руския бизнес. Пермските бизнесмени разчитат да достигнат и до пазарите на съседните страни,  благодарение на съдействието и възможностите на българските търговски палати.

В плановете на Търговско-промишлена палата от Перм се предвижда през юни 2019 г. тя да посрещне на своя територия делегация от България. Представителството на Пермската търговско-промишлена палата в България възнамерява активно да сътрудничи с Българо-Руската търговска палата и с всички регионални български палати.

Вижте повече подробности в прес-съобщението на Представителството на Пермската ТПП в България, което можете да изтеглите от тук.  

 

 

 

 

 

„Русия е под санкции и няма възможност да изнася всичко, но здравеопазването ни върви нагоре и имаме 10% ръст по всички показатели. Търговският обмен между България и Русия възлиза на 3.5 млрд. щ.д. Въпреки това, с 10% нараства и отрицателното търговско салдо на Русия и това запазва предизвикателствата пред двустранните ни икономически отношения“, заяви Владимир Падалко, вицепрезидент на Търговско-промишлената палата на Руската Федерация, която е организатор на първия българо-руски форум „Медицина и фармация – 2018“, съвместно с Българо-руската търговско-промишлена палата. „Фармацията в Русия преживява промени и страната е готова да приеме опита на България, която има добър опит в разработките на лекарства. Надяваме се тази област на икономиката да стане първенец в нашите двустранни икономически отношения“, се казва в приветствие на посланика на Русия в България Анатолий Макаров да участниците във форума.

Над 70 представители на български и руски институции,  професионални и търговски асоциации и компании, както и фирми от Гърция и Македония  в областта на медицината, фармацията и санаторно-оздравителния туризъм участваха в събитието.

 

 

„Обемът на лекарствения пазар в Русия надхвърля 20 милиарда долара. Този пазар е по-голям от автомобилния. Една трета от него са държавни пари. Това са средства, които отиват за борба с диабета, онкологичните заболявания, туберкулоза, ХИВ“, каза д-р Виктор Дмитриев, генерален директор на Асоциацията на руските фармацевтични производители. Той посочи, че в тяхната асоциация над 50% от членовете са транснационални компании, които са изградили заводи на територията на Русия. „Чуждестранните инвеститори са вложили над 2 милиарда евро в строителството на нови заводски мощности в Русия.  Днес имаме цели нови клъстъри“, каза Дмитриев. В момента Русия напълно сама задоволява нуждите си от инсулин и дори е износител.  „По време на срещите ми в българското министерство на здравеопазването обсъдихме въпроса за доставката на инсулин в България“, разкри Виктор Дмитриев.

По време на форума стана ясно, че следващия месец предстои подписването на Меморандум за сътрудничество между Изпълнителната агенция по лекарствата и Държавния институт за контрол на лекарствените средства в Русия. Обхватът му ще засегне преди всичко GМP -сертификацията – частта от регулацията на фармацевтичния бизнес, свързана с правилата за добра производствена практика.  Това поясни доц. Асена Стоименова, оглавяваща Изпълнителната агенция по лекарствата.

 

Участниците в кръглата маса обсъдиха и възможностите за улесняване на процедурата по признаването на руските дипломи на лекарите у България. „Повечето неща в учебните програми ни свързват, отколкото разделят. Добра идея е да се прави и обмяна на опит между специалистите. Отново имаме шанс за продължение на развитието на тези отношения в областта здравеопазване – медицина, наука и фармация“, коментира д-р Таня Андреева, председател на Център за социални и здравни политики и министър на здравеопазването от 2013 до 2014 г.

Форумът постави акцент и върху възстановителния и курортен сектор в България и Русия. Д-р Александър Алексиев, началник отделение за кардиологична рехабилитация  в Национална кардиологична болница представи възможностите, които предлага здравното заведение.

 

„Ще сътрудничим за реализация на активна информационна кампания в руските региони, представяща всички предимства за възстановителен отдих на комплекс „Камчия“, заяви Юлия Вавилова, представител в България на Пермската Търговско-промишлена палата. По време на форума Лариса Карташова, президент на Пятигорската търговско-промишлена палата представи пред българските участници и възможностите за санаторно-курортно лечение в Северен Кавказ.

 

В рамките на форума бяха подписани протоколи за намерения и споразумения за сътрудничество, като от руска страна изразиха надежда до края на годината да се начертаят конкретни мерки за разширяване на обхвата на съвместните дейности между двете страни.