СЕРГЕЙ КАТИРИН: ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ ПОДКРЕПИХА КАНДИДАТУРАТА НА ВЛАДИМИР ПУТИН ЗА ПОСТА ПРЕЗИДЕНТ НА СТРАНАТА

 

В Международния медиен пресцентър на "Русия днес" e проведен интерактивен маратон, по време на който са обсъдени резултатите от президентските избори в Русия, проведени на 18 март 2018г. 

За готовността на бизнеса да направи скок напред и за обучението на професионалисти е говорил Президентът на ТПП РФ Сергей Катирин, който участва в маратона.

Очакванията на бизнеса към новия президентски мандат са големи, каза Сергей Катирин. Тези очаквания се отнасят, наред с другото, до надзорните и надзорни дейности, дисконтовия процент, лицензионната дейност, фискалната тежест, т.е. данъчни и неданъчни плащания ...

Според Сергей Катирин миналата година бизнес общността и правителството са се споразумяли върху какво да работят заедно, как да решат задачите, пред които са изправени, и бизнесът е оценил тази договореност като е участвал в изборите. В Русия днес има около 6,1 милиона икономически субекта, като само в малкия бизнес са 19 милиона души. Повечето от тях са подкрепили кандидатурата на Владимир Путин за поста президент на страната. Това е впечатляващ резултат. Какво предстои в перспектива? Поставени са много амбициозни цели, и не само в икономиката. Бизнесът споделя тези цели и със сигурност ще работи за постигането им.

Сергей Катирин е убеден, че предприемаческата общност е готова да направи скок напред. Да, днес в Русия няма достатъчно професионалисти и това е актуален проблем за страната. Но недостиг на истински професионалисти има навсякъде, а не само в Русия. Те трябва да бъдат отглеждани. Например, ТПП РФ, отбелязвайки стогодишнината на института на търговските камари в Русия, честван през октомври миналата година, стартира специална програма за младежта "Сто бизнес надежди" (цел на програмата е развитието на младежкото предприемачество, формиране на умения на студентите, които ще са необходими на пазара на труда). Програмата включва студенти, много от които не са от Москва. Те буквално фонтанират бизнес идеи. Абсолютно ясно е, че това е поколение, готово да поеме отговорност за своята работа, и те задължително ще бъдат професионалисти, каза Сергей Катирин.

В интерактивния маратон участваха членове на Съвета на федерациите и депутати от Държавната дума, държавни и политически фигури, политолози, културни и научни фигури, известни спортисти.

 

Текст: Прес-служба на ТПП РФ, А.Бондарь, http://tpprf.ru/ru/ 
Фото: Д.Подрезов
Превод: БРТПП

© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group