Обсъждаме разширяване на сътрудничеството с Русия в областта на доставките на плодова и зеленчукова продукция и оборудване за нейната преработка

 

 

На 29 август 2018г. ръководството на Българо-руската търговско-промишлена палата, съвместно със сътрудници на Търговското представителство на Русия у нас,  проведе   среща с Изпълнителния директор на на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци  (СППЗ) Антоанета  Божинова.

Г-жа Божинова представи основните насоки на дейността на СППЗ и подчерта интереса на българските предприятия към разширяване на тяхното присъствие на руския пазар.  СПЗЗ е доброволна браншова организация, обединяваща физически и юридически лица - производители на консервирани, замразени, сушени и лиофизирани плодове и зеленчуци. Членове на СППЗ са и Университетът по хранителни технологии - Катедра "Консервиране и хладилни технологии" и Институтът по градинарство и консервиране, гр.Пловдив.

 Търговското представителство на Руската федерация в България информира за водещи руски иновативни разработки и технологии за преработка на плодове и зеленчуци, които предизвикаха голям интерес.

Участниците в срещата се договориха да  продължат сътрудничеството с цел разширяване на търговско взаимодействие между България и Русия  в  областта на преработването на плодове и зеленчуци.

 

Източници:

1. О расширении сотрудничества в области поставок плодоовощной продукции и оборудования для ее переработки, http://bulgaria.ved.gov.ru/ru/news/65891

2. http://www.org-bg.net

© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group