БРТПП ПРОВЕДЕ СРЕЩИ С РУСКИ ИЗЛОЖИТЕЛИ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР ПЛОВДИВ

 

 

Главният секретар на Българо-руската търговско-промишлена палата г-н Огнян Пачев взе участие в откриването на Международния технически панаир - Пловдив, започнал своята работа на 24 септември 2018г.  Г-н Пачев проведе срещи с руски изложители на Панаира.

 В контекста на приоритетното за БРТПП развитие на сътрудничеството с регионите на Руската Федерация, от особена важност са установените контакти и проведените преговори   с представителите на Тверския регион,  представящи на Панаира   държавния  Фонд за подкрепа на предприемачеството на Тверския регион и  40 компании и научно-производствени обединения в различни области – иновативни електронни технологии, машиностроене, енергетика, други.

В срещите взеха участие вр. изп. длъжността  Търговски представител на РФ у нас  г-н Юри Иванов, ръководителят на Регионалния интегриран център на Тверска област Татяна Потетенко,  директорът на научно-производствената компания „Електронни технологии“ Олег Лунков и представители заинтересовани български фирми, сред които инж. Иван Желязков, председател на Съвета на директорите  на „Контактни елементи“  АД“ и представители на  „Елпром“ – Троян .

Разговорите засегнаха широк кръг аспекти на развитието на  бизнес сътрудничество с предприятия от Тверска област. Бяха обсъдени планове за организация през 2019г. на българо-руска  конференция, посветена на информационните технологии.

На  БРТПП бе предоставен електронен бизнес каталог на  Регионалния интегриран център на Тверска област, който е официален  регионален партньор на европейската мрежа за подкрепа на малки и средни предприятия   Enterprise Europe Network .

© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group