Представителството на БРТПП в Москва  взе участие  в презентация на Калужка област в ТПП РФ

 

Ръководителят на Представителството на БРТПП в Москва г-н Ярослав Кохан взе участие  в  презентация  икономическия и инвестиционен потенциал на Калужка област  в Търговско-промишлената палата на Руската федерация , проведена на 21 септември 2018г.

Президентът на Търговско-промишлената палата на Руската федерация  Сергей Катирин  е приветствал  форума, като е подчертал, че регионът Калуга е добре известен както в страната, така и сред  значителна част от световната общност. Преди петнадесет години това би било смело твърдение: регионът е  бил  един от многото редови руски региони. През годините обаче  губернаторът и неговият  професионален екип са направили  региона известен. Регионалната Търговско-промишлена палата също е дала принос за повишаване на инвестиционната атрактивност на Калужка област.

 През последните 12 години в икономиката на региона са инвестирани над  900 милиарда рубли, в почти  200 инвестиционни проекта. Създадени са  12 индустриални парка и специална икономическа зона, в които са изградени  103 нови големи промишлени предприятия и са създадени над  27,000 работни места. Това е съобщил Губернаторът на Калужка област Анатолий Артамонов. Калужка област е на 242 години, а самият град Калуга през следващата година ще отбележи своята  650та годишнина.  В областта традиционно са развивани два отрасъла -  селското стопанство и промишлеността. Селското стопанство се развива, тъй като по съседство е огромната агломерация Москва с  добра транспортна  достъпност. Промишлеността в региона, в миналото предимно работила за сектора отбрана, през деветдесетте години среща много трудности – отсъстват поръчки, няма работа за хората. Решенията: 

  • Създават се индустриални паркове и специална икономическа зона, като същевременно се минимизират бюрократичните процедури. В допълнение към общофедералните се осигуряват всевъзможни  регионални преференции,  организиран е съпровод на бизнеса (създаване на бизнес планове, финансова, правна подкрепа и др.). Реализира система за обучение на персонала по всички икономически направления, развивани в региона.
  • Разширява се пътната инфраструктура, открито е  международното летище.
  • Създаденият автомобилен клъстер, обединяващ около тридесет предприятия, осигурява 11% от производството на автомобили в Русия.
  • Създаден е и работи  фармацевтичен клъстер, който  се очаква през 2019г.  да осигури продукция  на стойност до 50 милиарда рубли, а през следващите години има основания да разчита на  10-11% от целия фармацевтичен пазар на страната.
  • Регионът произвежда локомотиви и оборудване за строителство на железопътни линии (според Анатолий Артамонов, първите железопътни  релси в Русия са произведени именно в Калуга), турбини и др.
  • В Калужка област е и знаменитият Обнински научен клъстер.
  • През последните години е постигнато сериозно  развитие на туризма. Регионът вече се посещава от 2,5 милиона души годишно - два пъти повече, отколкото преди пет години.
  • Развитието на селското стопанство бележи рязко нарастване, в значителна степен свързано с антируските санкции и приетите от руска страна контрасанкции.  Основната специализация на региона е производството на мляко и млечни продукти и животновъдството. Желаещите да инвестират в селското стопанство са много и вече става ясно, че в близко бъдеще запасите от  земеделска земя ще бъдат изчерпани.

Инвестиционният и промишлен потенциал на Калужка област  е бил подробно представен от министъра на икономическото развитие на региона Иля Веселов. В Калужка област е натрупан  уникален опит в реализацията на големи инвестиционни проекти – около  200 проекта за последните 12 години насам, а брутния регионален продукт е достигнал  4 млрд рубли.

 

Генералният директор на регионалната  Агенция за бизнес развитие на Стефан Перевалов е  фокусирал презентацията си върху  перспективните насоки за инвестиции в селското стопанство - производството на млечни продукти, зеленчукопроизводството (най-големият оранжериен комплекс в Европа е построен в Калужка област). Областта  произвежда също  риба (включително пъстърва и сьомга) и скариди.

Развитието на туризма в региона е било представено от  ръководителя на Калужката  "Агенция за развитие на туризма" Татяна Каледина. Развиват се  етно-туризъм, селски, промишлен, детски, събитиен (проведена в повече от двадесет различни фестивали) и дори космически туризъм (в областта е живял основоположникът на космическите изследвания Константин Циолковски). По темповете на развитие на туризма, регионът е сред първите десет в страната.

 

Трите презентации са достъпни на сайта на Руската търговско промишлена палата. Следвайте линк: https://tpprf.ru/ru/news/prezentatsiya-uspekha-kaluzhskaya-oblast-predstavila-svoy-potentsial-v-tpp-rf-i269002/ . 

 

Сред  участниците в събитието са били представители на законодателната и изпълнителната власт, бизнеса, потенциални инвеститори, представители на дипломатическия корпус и на медиите. Събитието е било съпроводено от  експозиция, разказваща за инвестиционния потенциал на региона.

 

 

© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group