Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата

XI Петербургски международен иновационен форум 2018

 

В периода 28-30 ноември 2018 г. в конгресно-изложбения център ЭКСПОЦЕНТРУМ на Санкт Петербург, Руска Федерация ще се проведе XI Петербургски международен иновационен форум.

Ежегодно провежданото събитие е едно от най-значимите в деловия живот на Санкт Петербург - водещ интелектуален център на Русия и Европа. Форумът  осигурява широка платформа за представяне на научния и производствен потенциал на мегаполиса и стимулира неговото иновационното развитие. През 2018г. страната-партньор на Форума е Финландия,  с която градът поддържа дългогодишно успешно  партньорство в области като  стартап индустрия, фармация, строителство, информационни технологии, строителство, хранителна промишленост, химическа промишленост и други. 

Основна тема на XI Петербургски международен иновационен форум'2018 е дигиталната трансформация. Следвайки линка по-долу, вижте  програмата на Форума, включваща над 40 събития, в това число пленарно заседание и панелни сесии, презентации и кръгли маси:

https://spbinno.ru/wp-content/uploads/Program-PIIF-2018-Rus.pdf .


При интерес  за участие,  информация относно условията и  регистрационна форма могат да бъдат намерени на официалния сайт на Форума: http://forum.spbinno.ru/ .

 

Място на провеждане на Форума е ЭКСПОЦЕНТРУМ -  най-големият конгресно-изложбен център  на Санкт Петербург (http://expoforum-center.ru/en/ ).