БРТПП съдейства за създаване на лаборатория с руски симулатори във ВТУ "Тодор Каблешков"

  Снимка: ВТУ "Тодор Каблешков" 

Със съдействието на БРТПП, на 15 ноември 2018 г.,  академичното ръководство на ВТУ „Тодор Каблешков“ проведе работна среща с г-жа Елена Илинская от руската компания за производство на симулатори LOGOS Simulation & Training. В срещата взе  участие  Председателят на БРТПП  г-н Георги Минчев. От страна на ВТУ "Тодор Каблешков"  присъстваха ректорът проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, зам. ректорът проф. дтн инж.-мат. Петър Колев, зам. ректорът проф. д-р инж. Николай Георгиев и проф. д-р Симеон Ананиев. Търговското представителство на Руската Федерация в България беше представено от г-н Иван Зарубин, консултант.  

        Снимки: ВТУ "Тодор Каблешков" 

На срещата гостите представиха дейността на своята компания и апаратурата, която предлагат. Бяха дискутирани възможностите за създаване на лаборатория, оборудвана с някои от специализираните видове симулатори, които да бъдат използвани в обучението и професионалната квалификация на студенти от  широк кръг специалности, между които подемно-транспортна техника, автомобилна техника, електротранспорт и др.

На гостите бе показана материалната база на ВТУ „Т. Каблешков“, както и някои от специализираните лаборатории и симулатори, с които разполага българското висше училище.

 

 

Източник: ВТУ "Тодор Каблешков" , 

https://www.vtu.bg/работна-среща-с-гости-от-русия-2/ 

© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group