Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата

30 години БРТПП: Поздравителен адрес от Търговския представител на Руска Федерация в България