Подновява се дългогодишното сътрудничество между БРТПП и ИАНМСП

На 15 януари 2019г. председателят на Управителния съвет на БРТПП г-н Георги Минчев и изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП)  д-р Бойко Таков обсъдиха възможностите за съвместни дейности и инициативи в рамките на подновяване на дългогодишното сътрудничество между двете организации.

Срещата бе проведена  в сградата на Агенцията,  по инициатива на Българо-руска търговско - промишлена палата.

 БРТПП изрази своята подкрепа към действията, които Агенцията е предприела с цел популяризиране и развитие на дейността си в посока насърчаване на бизнеса и МСП.

Бяха разисквани и мерките, които биха могли да се предприемат за укрепване на българо – руските взаимоотношения в икономически план.

 

По време на срещата бяха обсъдени конкретни планове за взаимно участие в събития.  В частност, бе обсъдена възможността на ИАНМСП да партнира в организацията и провеждането на IT конференция за МСП по инициатива на компанията Софтлайн България, която е член на БРТПП.

 

 

© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group