БРТПП поздравява с 80та годишнина д-р инж. Марин Белоев  - един от създателите на Сдружението!


 

 

Д-р инж. Марин Белоев е роден на 12 февруари 1939 г. Ученическите му години минават в град Пловдив, където през 1956г. завършва II-ро единно училище. След дипломиране в МЕИ /сега ТУ София/ през  1962 г., до 1966г. инж. Белоев е технически ръководител в Промишлено-монтажно управление Кремиковци.

От м. септември 1966 г. Марин Белоев е назначен за началник и основател на ново поделение на ДСО „МОНТАЖИ“  - Контролно Заваръчно Управление (КЗУ). По-късно, с разрастване на дейността, Марин Белоев става генерален директор на научно-производствен комбинат /НПК КЗУ/ към Министерството на строежите. В състава си комбинатът има база за развитие и внедряване на ведущи технологии в заваръчно-монтажните дейности, проектантска организация за развитие на производствените мощности на НПК, поделения и заводи за производство на уникални заваръчни конструкции. Същевременно, Марин Белоев записва задочна аспирантура в световно известния институт по електрозаваряване ИЭС им. Е. О. Патона – Киев и през 1973 г. получава диплома за научна степен доктор–инженер.

Под ръководството на Марин Белоев КЗУ извършва огромна дейност за реализация на големи национални обекти в областта на енергетиката -  АЕЦ „Козлодуй“,  ПАВЕЦ „Чаира“, газопровода Съветски Съюз – България, в областта на химията - нефтохимията в Бургас и Плевен, химкомбината в Девня. КЗУ организира изработката на високо отговорни метални строителни конструкции за обекти като НДК София, ЗТМ Радомир, турбинна зала на V и VI блокове на АЕЦ и други отговорни обекти.

Д-р инж. Марин Белоев е удостоен с високи звания за принос към  техническия прогрес -  заслужил деятел на техниката, лауреат на Димитровска награда за внедряване на нови марки български стомани с повишена якост; за внедряване в България производството на конструкции за рулонни резервоари;  производството на тръбни електродни телове и редица други технически новости.

В обществения живот Марин Белоев също работи неуморно. Той значително допринася за развитието на заваръчната професия чрез участие в управлението на Българския Съюз по Заваряване/БСЗ/, Международния Институт по Заваряване /IIW/ и Европейската Федерация по Заваряване /EWF/.

Воден от стремежа за развитие на патриотичните настроения в обществото  и утвърждаване на социалната справедливост, Марин Белоев се включва  в Политическия кръг Нова Зора.

Развитието на икономическите взаимоотношения с Руската Федерация и страните от СНГ неизменно са във фокуса на усилията на д-р инж. Марин Белоев. Той активно участва в създаването и работата на Българо – Руската търговско – промишлена палата  и е член на Управителния съвет на Сдружението от самото му основаване през 1988 година.

 

Пожелаваме на д-р инж. Марин Белоев  здраве и дълголетие и му благодарим от сърце за високия морален и професионален пример, за неуморната работа и за ценния принос към развитието на българо – руските икономически отношения !

 

               

 

 

Георги Минчев

Председател на Управителния съвет

на Българо – Руската търговско – промишлена палата

© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group