БРТПП подписа обновено споразумение за сътрудничество с Московската търговско - промишлена палата

    

На 20 март 2019г. в Москва е подписано обновено споразумение между Московската търговско-промишлена палата и Българо-руската търговско-промишлена палата.


Документът е подписан от ръководителите на палатите - председателя на Управителния съвет на БРТПП Георги Минчев и председателя на Московската търговско-промишлена палата Владимир Платонов .

Предишното споразумение между палатите е подписано преди повече от 10 години и, както е отбелязал г-н Минчев, се е нуждаело от обновяване. Г-н Минчев е подчертал, че България е заинтересована да развива двустранните отношения с Русия, преди всичко в сферата на бизнеса.

От своя страна Владимир Платонов е заявил, че Московската палата е готова да подкрепя съвместни проекти, като ги запълва с конкретика и да улеснява обмена на бизнес делегации между Москва и България.

Също така е било подписано споразумение за съвместна работа с електронната платформа „Бизнес пазар”, разработена от Московската търговско-промишлена палата. БРТПП ще действа като оператор на проекта в България. Опитът на БРТПП, познаването на езика и местните особености ще позволят успешно да се развива глобалното взаимодействие на предприемачите в Интернет.

 

Източник: Московска ТПП 

БРТПП, Георги Минчев, бизнесмаркет

© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group