ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА БРТПП ГЕОРГИ МИНЧЕВ ПРОВЕДЕ СРЕЩА С РЪКОВОДСТВОТО НА БАТА

Българо – Руската търговско – промишлена палата (БРТПП), отчитайки наличието на  неоползотворен потенциал в областта на българо – руския  туризъм, се стреми да подпомогне взаимоизгодното развитие на отрасъла. На 28 март 2019г. ръководството на БРТПП проведе среща с представители на ръководството на Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА) – г-н Галин Георгиев, заместник – председател на Управителния съвет  и г-жа Мариана Стоянова, главен секретар.

 

Председателят на Управителния съвет на БРТПП Георги Минчев отбеляза съществувалото преди няколко години   единство в българския туристически бранш, допринесло за  учредяване на Министерство на туризма, намаляване на ДДС за хотелиерите и  изсветляване на сектора. Наблюдаваното в момента обаче наличие на многобройни браншови организации в туристическия сектор и отсъствието на координация между тях по важни въпроси, по които не би следвало да има конфликт, е според г-н Минчев в голям минус в контекста на руския пазар. БРТПП би желала да добие по-точна представа за дейността на  лидерските организации в българския туризъм, с цел съвместно идентифициране на актуални проблеми и координирани действия за подпомагане тяхното  решаване на база инструментариума на търговско – промишлените палати. Туризмът е инструмент несанкционен, но както българският туристичекси продукт  трябва да се направи продаваем на руския пазар, така и развитието на туризма  към Русия, изведено от руската страна като приоритет, се нуждае от съответна реклама в България, подчерта г-н Георги Минчев.

                                           

 

Заместник – председателят на УС на БАТА  Галин Георгиев посочи, че в българския туристически бранш има три основни организации – БАТА, АБТТА и Сдружение «Туризъм». Той се съгласи, че браншовата организираност не е в добро  състояние – отсъства координация между нароените асоциации, а по-голямата част от фирмите не участват в нито една от тях.  Сред важните фактори на  развитието на българо-руския туризъм, за решаването на които  БРТПП би могла да съдейства, са организацията на двустранния авиационен транспорт, включването на български дестинации в  руските  корпоративни туристически програми и увеличаването на обществения ресурс за така необходимата реклама на българския туризъм.

В заключение, участниците в срещата се съгласиха, че решаването на маркираните проблеми изисква обсъждане на ниво Междуправителствена комисия (МПК),  съответно включване на темите в дневния ред на следващото заседание на МПК.  БРТПП изрази готовност да допринесе, в рамките на своите компетенции,  за подготовката на съответна обосновка.

 

 

 

 

© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group