Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата

БРТПП ПОЗДРАВЯВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АИКБ ВАСИЛ ВЕЛЕВ С 60-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ