БРТПП ПОЗДРАВЯВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АИКБ ВАСИЛ ВЕЛЕВ С 60-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ

 

 

© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group