Инструменти за подкрепа на търговско – икономическото и инвестиционно сътрудничество в двустранните отношения България – Русия

На  11 април 2019г. БРТПП проведе, съвместно със  Съвета по инвестиции към БТПП и Търговското представителство на Руската федерация у нас,  семинар представил пред българския бизнес съществуващите механизми, финансови и инвестиционни инструменти за насърчаване на двустранните икономически отношения България – Русия.  

Председателят на БТПП Цветан Симеонов откри събитието като подчерта, че Русия е традиционно важен търговски партньор на България. Г-н Симеонов приветства инициативата за провеждане на форума и  отбеляза, че моментното  състояние на двустранното икономическото сътрудничество изисква стъпки за балансиране на стокообмена.

Търговският представител на Руската федерация в България Константин  Артюшин изрази признателност за възможността да представи пред заинтересованата българска аудитория развитието на възможностите за бизнес с Русия, с фокус върху  несуровинните отрасли на външната търговия.

Председателят на БРТПП  Георги Минчев  в откриващото си изказване благодари на Съвета по инвестиции при БТПП за инициативата, отговаряща на обективната  необходимост  на българо – руските отношения  да се осигури липсващата  развита организационна, техническа и друг вид надстройка и инструменти, които да позволяват на потенциала на отношенията да работи пълноценно, съвременно и с добра перспектива.

По-нататък  г-н Артюшин представи държавната система на Русия  за насърчаване на износа, имплементирана от национални институти – министерства, делови и обществени организации, отраслеви и експертни организации, институти за подкрепа в чужбина - търговски представителства и икономически съветници, както и чрез  международни усилия за развитие на експортната дейност. Федералните програми за подкрепа на експорта включват нефинансови и финансови мерки, в това число държавни гаранции, кредитиране на малкия и среден бизнес от ОАО „МСП Банк“, преференциално кредитиране на чуждестранни купувачи, финансиране на експортните операции от Внешэкономбанк, застраховане на експортните кредити от ОАО „ЭКСАР“, други. В структурата на държавната програма „Развитие на външноикономическата дейност 2013-2024“, утвърдена с постановление на Правителството на РФ 330 от 15.04.2014, през 2016-2017 са включени приоритетни проекти „Международна кооперация и експорт в промишлеността“ и „Системни мерки за развитие на международната кооперация и експорта“. Г-н Артюшин подчерта, че  Търговското представителство на Русия в България  оказва техническа и експертна помощ на руски и български фирми  по въпроси, свързани с вноса и износа и покани фирмите, интересуващи се от достоверна информация в това отношение,  да се обръщат към тях.

Вижте презентацията на Търговското представителство на РФ тук.

Председателят на Българо-руската търговско-промишлена палата Георги Минчев представи дейността на смесената палата за стимулиране на двустранните търговско - икономически отношения.  .Г-н Минчев подчерта, че развитието на  БРТПП отразява пулса и характера на промените в глобалната среда, в която двете страни реализират интересите си  и двустранните си отношения. БРТПП има все повече нови членове с ясен производствен профил, с отношение към високотехнологичните постижения. Част  от новите членове са  тясно свързани с водещи научни изследвания и разработки. За този нов профил БРТПП надгражда възможностите си, активно  издирва и привлича членове, защитава техните интереси и популяризира добрите практики в  области с най-голям потенциал за развитие на двустранните отношения. В момента БРТПП се стреми проактивно да обозначава иновативни, с голям потенциал технически производства, в области в които българските и руските фирми имат специални компетенции и разполагат с конкретни предложения, да идентифицира области, в които съчетанието на руския и българския потенциал може да нараства синергично и да даде  основание  за увеличение на пазарното присъствие на предлаганите продукти в регионален и глобален план. БРТПП гледа с оптимизъм към позициониране и като регионален инструмент, като се стреми да разширява мрежата си от контакти със сродни организации от балканския и по-широкия регион.

Г-н Минчев представи и най-новият практически инструмент за насърчаване  развитието на двустранните бизнес отношения чрез обмен на предложения от участващите компании -  международната уеб-платформа „Бизнес Маркет“ за делови предложения на база търговските палати, оперирана съвместно с Московска ТПП. Платформата е каталог с оферти на бизнес услуги и стоки от различни категории с привилегии за членовете на търговско-промишлени палати.

Вижте презентацията на БРТПП  тук.

Консултантът към Търговското представителство на РФ Иван Зарубин представи ключовата институция за подкрепа на руския експорт -  Групата Руски експортен център (Група РЕЦ), създадена през 2015 г. с уставен капитал 48.8 млрд. рубли и обединила  Руската агенция за застраховане на експортни кредити и инвестиции (ЭКСАР) и Дължавната специализирана Руска импорто-експортна банка   «РОСЭКСИМБАНК» АД.

Група РЕЦ осигурява прилагането на принципа «едно гише» за работа с износителите в областта на финансовите и нефинансови мерки за подкрепа, в това число взаимодействие с министерства и ведомства с функции по развитие на външноикономическата дейност на РФ. Основни цели на Група РЕЦ са повишаване на обемите на несуровинния износ, нарастване на броя на отделните износители (отделно – увеличаване  на износа чрез субектите на малкото и средно предприемачество)  и високо качество на оказваните услуги.  Група РЕЦ предлага над 100 финансови и нефинансови продукти за подкрепа на износителите на руска продукция.

Нефинансовата подкрепа е свързана с пазарни анализи, търсене на търговски партньори, международна сертификация, международно лицензиране, логистичен съпровод и митническо администриране. . Г-н Зарубин подчерта, че България e в списъка на държавите, които получават подкрепа за намиране на партньори при интерес от руски към български фирми

Финансовата подкрепа включва кредитиране и гаранционна подкрепа на износителите от страна на Росексимбанк, както и, от страна на ЭКСАР, застраховане на експортни кредити и инвестиции, застраховане на кредити за създаване на експортно ориентирани предприятия в Русия, изходящо и входящо презастраховане.  Г-н Зарубин съобщи, че през 2015 г. са застраховани сделки за 15 млрд. щ. д.. Освен това расте и броят на износителите, които търсят и получават този вид подкрепа.

Вижте презентацията на Група РЕЦ тук.

Председателят на Съвета по инвестиции при БТПП Владимир Томов представи финансови и инвестиционни инструменти за подкрепа на бизнеса с Русия, препоръчвани от Съвета, в това число Международна банка за икономическо сътрудничество - Москва www.ibec.int, Европейски инвестиционен фонд www.eif.org, Българска банка за развитие www.bbr.bg, Общински гаранционен фонд за МСП на Столична община www.ogf-sofia.com.

Вижте презентацията на Съвета по инвестиции при БТПП тук.

Семинарът завърши с оживена дискусия с конкретни въпроси от български предприемачи, които вече търгуват или желаят да развиват външнотърговски отношения с руски партньори. Бе подчертан значителния потенциал на Търговското представителство на РФ за намиране на партньори в Русия и за осъществяване на взаимодействие между бизнес средите на двете страни. Значителен интерес предизвика информацията относно подкрепа за намиране на купувачи за руска продукция, предоставяна от Търговското представителство заедно с РЕЦ в рамките на пилотен проект в България. Общото мнение на бизнес-аудиторията изрази г-н Марио Пенев, който подчерта: «Приветствам новото мислене. Виждам нова перспектива, представена от Търговското представителство на Русия. Това е един нов старт, който обещава успех. Нека не стоим зад огради, a да работим по конкретни проекти. За това имаме всички необходими инструменти».

Изводът за наличието на благоприятни  условия за развитие на двустранните бизнес – отношения бе изведен и в заключителното изказване на Председателя на БРТПП Георги Минчев: « Обстоятелствата са променени качествено. Основен проблем в България е непознаването на мащабите и дълбочината на промените, които благоприятстват на развитието на взаимоизгодните отношения.  Семинарът демонстрира единство на стремежа от българска и руска страна тази информационна недостатъчност да бъде преодоляна. Разполагаме с необходимите инструменти, нека ги използваме. Имаме нужда от добри примери и от тяхната масовизация.»

© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group