БРТПП прие делегация на Фонда за подкрепа на публичната дипломация "А.М. Горчаков"

 

На 18 април 2019г. БРТПП прие делегация на Фонда за подкрепа на публичната дипломация "А.М. Горчаков"(Фонд «Горчаков»).

Посещението на делегацията в България е в рамките на провежданата в София  от 16 април 2019г. дискусионна платформа  „Балкански диалог – 2019“.

Делегацията на Фонд "Горчаков", водена от  Валерий Канторов, съветник на Изпълнителния директор на Фонда, включваше Сандра Стоилкович, ръководител на проекта „Балкански диалог – 2019“, доц. д-р Мария Максакова – Катедра международни икономически отношения и външноикономически връзки на МГИМО,  Алексей Гривач, заместник – генерален директор на Фонда за национална енергийна безопасност и Сергей Правосудов, генерален директор на Института за национална енергетика. В срещата взе участие и Старшият съветник по икономическите въпроси  в Посолството на РФ у нас Николай Хохлов.

Делегацията бе приета от Управителният съвет на БРТПП, представен  от  председателя Георги Минчев и Йордан Вятров.  В срещата взе участие и Симеон Славчев, общински съветник в Столичен общински съвет, заместник – председател на Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране и член на Постоянната комисия по транспорт и туризъм при Столична община.

В рамките на обмяна на приветствия г-н Канторов подчерта, че икономическите отношения заемат централно място в двустранното взаимодействие и изрази надежда, че бъдещото сътрудничество между Фонд "Горчаков" и БРТПП ще допринесе за икономическото развитие както на България, така и на Русия. 

Г-н Канторов представи целите и  дейността на Фонда ,  създаден със заповед на президента на Русия Д.А.  Медведев през 2010г., с  учредител Министерство на външните работи на Руската федерация. В контекста на глобализацията на световните политически, икономически и социални процеси публичната дипломация е от особено значение и мисията на Фонда е да насърчава нейното развитие, както и да спомага за създаването на благоприятен обществен, политически и бизнес климат в чужбина. Фондът цели да улесни участието на руските неправителствени организации в международното сътрудничество, както и активно и ефективно да ангажира институциите на гражданското общество във външнополитическия процес. За постигане на тези цели Фондът извършва редица дейности, насочени към насърчаването на социални, културни, образователни, научни и управленски програми в областта на международните отношения. Дейността на Фонда е прозрачна и е изцяло отразена на страницата в Интернет https://gorchakovfund.ru/.  Програмите  на Фонда са насочени основно към студенти,  аспиранти и млади преподаватели, на възраст от 20 до 35 години,   по специалности като политология, международни отношения, икономика, журналистика.

„Балкански диалог“  е един от ежегодните проекти на Фонд "Горчаков", който се реализира във формата на научно-практическа международна конференция. Балканите са пространство за отворено сътрудничество, което трябва да бъде ключът към стабилността и сигурността в региона. Целта на създаването на дискусионната платформа “Балкански диалог” е да стимулира обществения диалог на експерти и млади специалисти в областта на международните отношения, икономика, въпроси на сигурността на международната журналистика, както и на представители на научната общност на балканските страни.

Г-н Канторов подчерта, че за Фонда от изключителна важност са практическите резултати на програмите, тяхното отражение в СМИ и Интернет-пространството.  За резултатите от всяко събитие Фондът насочва информационно съобщение към Министерството на външните работи на РФ, така че изводите да могат да се използват.

Фонд „Горчаков“ се надява, че икономическите експерти на БРТПП биха могли в бъдеще да участват в програмата на Балканския диалог,  включваща пленарни сесии, открити лекции, кръгли маси, тематични секции и срещи.

Председателят на БРТПП Георги Минчев  подчерта, че това е възможно и  подробно представи дейността на смесената палата в подкрепа на развитието на двустранните икономически отношения. Въпреки че БРТПП няма експерти във всички области,  тя развива специални отношения  с профилните организации и използва техния експертен потенциал. БРТПП отделя сериозно внимание на присъствието си в цифровото пространство и намира, че в  това отношение има все още неизчерпан потенциал. Г-н Минчев подчерта, че Палатата е специфичен инструмент, който в частност допринася за създаване на благоприятно обществено мнение, необходимо за развитие на икономическите отношения между двете страни.  

В заключение, страните се съгласиха в рамките на по-нататъшно сътрудничество да обменят експерти и информация.  Председателят на БРТПП Георги  Минчев благодари  на Фонд „Горчаков“ за инициирането на срещата и наблегна, че  БРТПП, в търсене на все нови инструменти за подкрепа на българо-руския бизнес,   с интерес очаква сътрудничеството  с организацията, концентрираща интереса и интелектуалния потенциал на младото поколение и предоставяща алтернативни  гледни точки по аспектите на двустранните отношения.

 

 

 

 

© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group