БРТПП обсъжда сътрудничество за презентиране на възможностите на туристически регион Родопи

 

 

На 24 април 2019г. Председателят на БРТПП Георги Минчев проведе работна среща с представителя на Областната администрация на  Смолян д-р инж. Момчил Караиванов, Директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“.

В рамките на срещата бяха обсъдени проекти в рамките на дейността на областната администрация, насочени към по-нататъшно развитие на региона. В частност, д-р инж. Караиванов представи  първи резултати от проект  «Научно обследване на екологичната полезност за човешкото здраве на отделни туристически места в област Смолян», изпълняван  от   БАН / Регионален академичен център Смолян.  

Участниците в срещата обсъдиха  възможностите за сътрудничество между БРТПП и администрацията на област Смолян за подкрепа на перспективни проекти и по-ефективно презентиране на възможностите на туристическия регион Родопи.   

© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group