Председателят на Обществения съвет на БРТПП д-р инж. Марин Белоев с изказване на Юбилейна българо-руска конференция „България - Русия. 140 години дипломатически отношения: история, състояние, перспективи"

 

На 5 - 6 юли 2019г. в зала „Марин Дринов" на Българската академия на науките се проведе Юбилейна българо-руска конференция на тема „България - Русия. 140 години дипломатически отношения: история, състояние, перспективи". Форумът беше  открит от проф. Захари Захариев, член на Националния съвет на Българската социалистическа партия,  председател на Фонд «Славяни»  и председател  на Федерацията за дружба и приятелство с народите на Русия и ОНД. 

С приветствие към гостите и организаторите се обърна Извънредният и пълномощен посланик на Руската федерация в Република България, Н.пр. Анатолий Макаров. Г-н Макаров очерта настоящото  състояние на политическия диалог  на високо равнище между Русия и България, бележещ устойчива позитивна динамика след 10-годишна пауза. В областта на икономическото сътрудничество  също се наблюдава положителна тенденция с възстановяването на нормалния режим на работа на Междуправителствената комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, чието следващо заседание ще се проведе във Варна през м. септември 2019г. Ренесансът на двустранните отношения е ясно видим и на ниво междурегионално сътрудничество. Г-н Макаров наблегна, че Русия е отворена за задълбочаване и разширяване на многостранното сътрудничество с България, въз основа на принципите на конструктивизма, отчитане на националните интереси и взаимното уважение.

 

 

Оснобено внимание в  рамките на пленарното заседание привлякоха  изказванията на сенатор д.ист.н. Елена Афанасиева, член на Съвета на федерацията  на Федералното събрание на Руската федерация от Либерално – демократичната партия на Русия,  член на Комисията на Съвета на Федерацията по конституционно законодателство и държавно строителство и проф. д.ин.н. Румен Гечев, народен представител от ПГ на „БСП за България”, Член на Комисията по бюджет и финанси и Комисията за икономическа политика и туризъм в 44 то Народно събрание.

Изказването на сенатор Афанасиева  беше  посветено на парламентарните измерения на диалога «България – Русия». Г-жа Афанасиева се спря на някои актуални двустранни икономически въпроси, като в частност по отношение на  туризма отбеляза, че потокът от руски туристи в България се спира от визовия режим. Тя подчерта, че потенциал за развитие на двустранния туризъм има, но това се нуждае от политически решения. По отношение на обсъжданите на парламентарно ниво въпроси, свързани с  българските студенти, безплатно обучаващи се в Русия по квотите на правителството на Руската федерация, г-жа Афанасиева заяви готовността на руската страна да повиши квотите за България в случай на повишен интерес, и съобщи за решение българските студенти да получат възможност да работят в Русия.

Проф.  Гечев очерта ролята на разширяването на икономическото сътрудничество с Русия като фактор на устойчивото развитие на България. Г-н Гечев подчерта необходимостта от финализиране на българо – руските енергийни проекти, на които не трябва да се гледа само от гледна точка на транзитните такси като източник на печалба, тъй като тези проекти са  инструмент за реиндустриализация на страната. Проф. Гечев напомни важността на проекта за изграждане на нова атомна централа, особено ясна в контекста на  изнесените данни, че токът за бизнеса у нас е поскъпнал с над 200 процента.

   

Българо - руската търговско -промишлена палата беше представена на Юбилейната конференция от д-р инж. Марин Белоев, Председател на Обществения съвет на БРТПП, президент на «КЗУ Холдинг Груп».  В своето обръщение към форума г-н Белоев подчерта, че разширяването на диалога България – Русия на високо държавно равнище, наблюдавано през последната година и половина, вдъхва нов оптимизъм за развитието на двустранните отношения, което ще стимулира и разширяването на икономическия обмен между двете държави. Г-н Белоев наблегна, че Българо – руската търговско промишлена палата  в развитието си следва  глобалните икономически тенденции.  Палатата привлича все повече нови членове с ясен производствен профил и отношение към високотехногичните постижения. Променящият се профил диктува необходимост от експертна модернизация на организацията, развитие на нови възможности и популяризиране на най-добрата практика в областите с най-голям потенциал за развите на двустранните отношения. БРТПП счита, че е необходимо проактивно обозначаване на иновативни производства в областите, в които българските и руските компании имат специална експертиза и конкретни предложения, както и определяне на областите, в които съчетанието на руския и българския потенциал може да даде синергичен растеж и да стане основа за нарастване на пазарното присъствие  в регионален и глобален план. БРТПП придава особено значение на сътрудничеството с Руския експортен център на територията на България. БРТПП с оптимизъм гледа и към своето позициониране в качеството на регионален инструмент, като се стреми да разширява контактите си с аналогични организации в Балканския и по-широкия регион. От името на членовете на БРТПП , г-н Белоев приветства форума  и изрази увереност, че общата история, културната  и духовна близост между българския и руския  народи  са онзи здрав фундамент, върху който ще стъпят и съвременните взаимоизгодни двустранни икономически отношения.

Последвалата пленарното заседание експертна работа на форума беше  структурирана в четири модула, посветени на политическия диалог в развитието на отношенията между България и Русия в течение на 140 години; състояние и перспективи на икономическите отношения между България и Русия; развитие на историко – културните традиции, културния диалог, сътрудничество на православните църкви, роля на СМИ; перспективи за развитие на регионалното сътрудничество – нови измерения, публична дипломация. Изказванията и презентациите, направени по време на форума, ще бъдат предоставени от организаторите в  средата на м. септември 2019г.

 

В Юбилейния форум взеха участие държавни, политически, културни и обществени дейци, депутати, дипломати, учени, изследователи, анализатори, специалисти от България и Русия.

Форумът беше организиран от Фондация „Славяни"; Федерация за приятелство с народите на Русия и ОНД; Българска академия на науките-Институт за исторически изследвания; Национална асоциация за международни отношения, Дружество на русистите в България; УНСС,Списание „Международни отношения". Инициатори на мероприятието от руска страна бяха Федерална агенция Россътрудничество и представителството й в България; Дипломатическа академия към Министерството на външните работи на Руската Федерация; Институт по славянознание на Руската академия на науките ; Руска асоциация за международно сътрудничество; списание „Международная жизнь" на Министерството на външните работи на Руската Федерация.

 

© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group