Георги Минчев на Московския урбанистичен форум 2019: "Онлайн маркетплейс платформите стават основа на бизнес комуникациите"

 

На 4-7 юли 2019 в парк "Зарядье" в Москва се проведе  ежегодният Московски урбанистичен форум, посветен на предизвикателствата пред  развитието на глобалните мегаполиси. Форумът се провежда ежегодно от 2011 г. насам, като през тази година премина под надслов "Качество на живота. Проекти, променящи градовете." 

Московска ТПП вече втора година използва Московския урбанистичен форум, за да  провежда обсъждане на актуални проблеми на градската икономика. По покана на Президента на Московска ТПП Владимир Платонов, председателят на БРТПП Георги Минчев взе участие в панелна дискусия на тема „Дигитализация: ново ниво. От решаване на ежедневни проблеми до международен инструмент за бизнес комуникация“.

 

Една от централните теми на панелната сесия е била обобщаването на предварителните резултати от използването на електронната търговска платформа «Бизнес маркет», разработена от Московска ТПП.  

Председателят на Московска ТПП Владимир Платонов е отбелязал, че света съществуват много сайтове за бизнес оферти и онлайн маркетплейс платформи, каквато е «Бизнес маркет». Тази платформа обаче се отличава от всички останали с това, че е фокусирана върху стоки и услуги, предоставяни от членове на търговско-промишлени палати - най-разпространеното в света обединение на бизнеса.  През изминалата година на московската платформа са били публикувани около 1 200 оферти от 600 одобрени организации и са осъществени  над 1600 бизнес контакта. Към платформата са се присъединили 35 камари от регионите на Русия и от чужбина. Добавени са опциите електронен документооборот и търгове. През март т.г. Президентът  на ТПП на Руската федерация Сергей Катирин е препоръчал  платформата “Бизнес Маркет” да се използва в системата на търговско-промишлените палати като основна платформа за публикуване на търговски предложения на членовете на ТПП. По време на  неотдавна  проведения Конгрес на Световните търговски камари в Рио де Жанейро и проведеният в неговите рамки конкурс, «Бизнес Маркет» е включен в списъка на  петте най-търсени от ТПП  иновативни проекти  в света, избрани сред общо 74 проекта от 29 страни, участвали в класацията. В заключение, Владимир Платонов е подчертал, че "Бизнес Маркет" допринася за развитието на всички региони, които са свързани с него, тъй като тя активно допринася за формирането на цивилизован пазар.

Заместник-председателят на Московската ТПП Артем Далевич е обяснил основните предимства, които получават членовете на търговските камари, които сключват договори с платформата. „Световната система на търговските палати включва над 65 милиона компании, работещи в почти всички сфери на бизнеса. В тази екосистема е възможно да се намери почти всеки партньор, продукт, услуга. А присъствието на компания в системата на търговските камари означава определена надеждност на тази компания ”, е подчертал един от разработчиците на платформата.

Председателят на Българо- руската ТПП Георги Минчев  в своето изказване е посочил, че през март 2019 г. е  подписано обновено споразумение между Московска ТПП и Българо-руска ТПП, отразяващо развитието на двустранните бизнес отношения.  Едновременно е подписано споразумение за съвместна работа с електронната платформа “Бизнес Маркет” , съгласно което БРТПП ще бъде оператор на платформата за България. Опитът на БРТПП, познаването на езика и местните особености на бизнеса и действащото българско законодателство, синхронизирано със законодателството на ЕС, успешно ще подпомогнат глобалното взаимодействие на предприемачите в Интернет. БРТПП е убедена, че в съвременния свят е невъзможно да се изостава от развитието на технологиите, и освен традиционните методи за комуникация е необходимо да се използват нови. И ако за комуникация между хората вече се използват предимно месинджър  и социални мрежи, то такива пазарни електронни платформи като «Бизнес Маркет» стават основа за бизнес комуникацията. Важна характеристика на "Бизнес Маркет" е, че тя е изградена на базата на съществуващата мрежа от търговски камари, която позволява съвременните технологии да бъдат интегрирани в съществуващата повече от столетие  институция. БРТПП очаква от сътрудничеството на базата на електронната платформа Бизнес маркет да улесни взаимодействието на български и руски фирми и да доведе до нарастване на броя на българо - руските бизнес проекти. Г-н Минчев е информирал, че БРТПП вече регистрира първи интерес от страна на конкретни български фирми. За да осигури огледални възможности за руските фирми, БРТПП променя структурата на своя уебсайт и администрирането на информационния ресурс.

MUF 2019, Московска ТПП, Георги Минчев, БРТПП

© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group