IV Международен форум "Евразийска седмица"

Четвърти международен форум "Евразийска седмица" ще се проведе от 25 до 27 септември 2019 г.  в Бишкек - Киргизия. 

Евразийската седмица е най-големият международен бизнес форум в пространството на Евразийския икономически съюз (ЕАИС). От 2016 г. форумът се провежда ежегодно в столиците на страните от ЕАИС . През 2019 г. домакин на форума ще бъде на столицата на Киргизска република - Бишкек. Участниците и гостите на форума ще получат уникална възможност да работят на територията на Държавна резиденция № 1 „Ала-Арча”, където се провеждат най-важните икономически и политически събития на страната.

Целта на форума е да представи на света възможностите и потенциала на страните от ЕАИС за разработване на методология и съвместно формиране на икономика. Платформата на форума служи за развитие на мрежа от директни B2B контакти и привличане на компании от трети страни като потенциални потребители и инвеститори за създаване на конкурентни и ориентирани към износ продукти.

Основната тема на форума през 2019 г. е обобщаване на първите пет години работа на Евразийския икономически съюз и неговата роля в глобалната световна общност. Темите на стратегическите сесии ще бъдат посветени на определяне на векторите на по-нататъшното развитие, анализ на реализираните случаи, разработени и приложени механизми и идентифициране на интеграционните точки на растеж.

В частност, ще бъде обсъдено формирането на общи пазари на енергийни ресурси на ЕАИС.

Програмата на форума е достъпна на страницата на събитието: https://eurasianweek.org/ . 

Евразийски икономически съюз

© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group