Управителният съвет на БРТПП ще проведе редовно заседание на 19.09.2019

На 19 септември 2019 г. Управителният съвет на Българо - руската ТПП ще  проведе редовно заседание, при следния дневен ред:   

  • Подготовка на предстоящото Общо събрание на членовете на Българо-руската ТПП.
  • Разглеждане на списъка на неизправните членове на Палатата и вземане на решение по тяхното отпадане.
  • Приемане на нови членове.
  • Разни

Заседанието ще се проведе от 13.00 часа в заседателната зала на сградата на ул. „Никола Мирчев“ № 35, гр. София. 

 

© BRCCI 2017 Българо-Руска Търговско-Промишлена Палата | Created by Prospect Group